Welkom op de site van Post beschermingsbewind

Als u op zoek bent naar een bewindvoerder of naar informatie over bewindvoering in Leeuwarden e.o. bent u hier aan het goede adres.

Vanzelfsprekend kunt u zich via deze site aanmelden bij Post beschermingsbewind of vrijblijvend een afspraak maken met onze bewindvoerder voor een informatief gesprek over bewindvoering.

Post beschermingsbewind is een bedrijf dat persoonlijke begeleiding hoog in het vaandel heeft.

Een onderbewindstelling is niet zomaar iets. De rechter heeft dit uit gesproken omdat het u niet meer lukt zelfstandig financiën te regelen. In veel gevallen zijn er schulden die de bewindvoerder gaat proberen voor u op te lossen. Bewindvoering betekent dat er wekelijks een klein bedrag overblijft om van te leven. Het kan een lange tijd duren voor schulden afbetaald zijn. Wanneer het voor de bewindvoerder onmogelijk is deze schulden zelf voor u op te lossen dan zal deze een aanmelding doen bij de schuldregelaar.


Bij onderbewindstelling zult u onze algemene voorwaarden moeten invullen en ondertekenen.


Als u daar behoefte aan heeft, dan kan de bewindvoerder (uw vaste contactpersoon) één keer in de week contact met u opnemen om al uw vragen te beantwoorden. Zijn er zaken die niet kunnen wachten, dan kunt u natuurlijk ook contact opnemen met uw bewindvoerder door te bellen of te mailen.


Wilt u zich aanmelden bij Post beschermingsbewind, dan is het dus belangrijk dat u beseft wat voor impact dit heeft. Het is natuurlijk prettig te beseffen dat u door onze bewindvoering op de langere termijn geen dreigende post meer ontvangt van deurwaarders en incassobureaus en u zich geen zorgen hoeft te maken over uw betalingen.

img06

Jannie Post

Na mijn opleiding MBO- Agogische Werk, ben ik uiteindelijk bij de sociale dienst als projectleider gaan werken. Toen ik vervolgens jaren later de HBO studie bestuurskunde afrondde en in de technische hoek als toezichthouder op verschillende bestekken ben gaan werken miste ik het zorg- en dienstverlenende aspect in mijn werk. Dat heeft gemaakt dat ik in mei 2013 met ‘Bewindkracht’ ben gestart. Dit bedrijf was zo succesvol dat ik al snel mijn compagnon en vennoot Ruurdsje Jansma mocht verwelkomen. Zij werkt inmiddels fulltime in het bedrijf. Inmiddels ben ik sinds 1 januari 2017 zelfstandig onder ‘Post beschermingsbewind’ werkzaam.

"Ik heb een tijd lang geen brieven meer durven openen, ik was bang voor het geluid van post op de deurmat".

Aanvraag

Bewindvoering aanvragen

Als u niet meer uw eigen financiële belangen kunt behartigen, kunt u zelf of kan iemand anders beschermingsbewind aanvragen. Hiervoor moet u, vóór dat het verzoek bij de rechtbank wordt ingediend, een bewindvoerder hebben gevonden.

Post beschermingsbewind heeft eerst met u een vrijblijvend voorgesprek om uw situatie in kaart te brengen en verwachtingen over en weer helder te krijgen. Ook wordt in dit gesprek informatie gegeven over de kosten en de aanvraagprocedure.


Wilt u gebruik maken van onze diensten dan kan het verzoek om beschermingsbewind naar de Kantonrechter worden gestuurd. Bij dit verzoek heeft u nodig:


  • Een kopie van een identiteitsbewijs
  • Recente inkomensspecificaties
  • Jaaropgaven (ook van eventuele (overleden) partner)
  • Huurspecificatie
  • Bewijs van eigendom woning (in geval van eigen woning)
  • Bankafschriften van de afgelopen drie maanden
  • Gegevens van alle vaste lasten
  • Gegevens van alle verzekeringen
  • Verklaring van erfrecht (in geval van recent overlijden partner)

Nadat de Kantonrechter de onderbewindstelling heeft uitgesproken, kunnen uw financiële stukken aan ons worden overgedragen zodat wij er mee aan de slag kunnen.


Het onderstaande formulier moet worden ingevuld om bewindvoering aan te vragen bij de kantonrechter. Verzoek tot onderbewindstelling

"De belangrijkste taak van de bewindvoerder is het beheren en beschermen van het vermogen van de cliënt."

Budget-
beheer

Post beschermingsbewind biedt naast bewindvoering ook de dienst budgetbeheer, die niet door de Kantonrechter wordt uitgesproken. Er zijn drie vormen te onderscheiden:


Vaste lasten beheer

Bij deze vorm van budgetbeheer worden (alleen) de vaste lasten betaald via de beheerrekening. Het restant van de inkomsten zal worden overgemaakt naar de privérekening van de cliënt.


Basis budgetbeheer

Naast de betaling van de vaste lasten worden er drie reserveringen gedaan voor bv. de jaarafrekeningen van energie en water en voor een post onvoorzien. Het restant van het budget wordt overgemaakt naar de privérekening van de cliënt.


Uitgebreid budgetbeheer

Zoals het woord ‘uitgebreid’ al impliceert, wordt er bij deze vorm zorg gedragen voor de betalingen van alle openstaande rekeningen. Vaste lasten worden betaald en bij kleine schulden kan een schuldenregeling worden getroffen en worden betaald


Naast de drie vormen van budgetbeheer kan de cliënt bij Post beschermingsbewind een verzoek indienen voor speciale werkzaamheden, bijvoorbeeld het verzorgen van de aanvraag van de Toeslagen van de belastingdienst en het doen van eenvoudige belastingaangifte.


Bij problematische schulden wordt hulp geboden bij het leggen van contact met de gemeentelijke schuldhulpverlening. Deze werkzaamheden worden, na schriftelijke opdracht, op basis van het uurtarief verricht.

Contact

Mocht u niet tevreden zijn over onze dienstverlening dan kunt u hier uw klacht indienen. (klik op link)

Heeft u een vraag dan kunt u ons mailen, bellen (op bovenstaande tijden) of het onderstaande contactformulier gebruiken.

Contact Info